Sakarya Catering, “KALİTE” gönüllüsü ve sektöründe öncü bir firma olmanın sorumluluğu ile mutfak ve projelerinde, satınalmadan, servis sonuna kadar tüm süreçlerde, sektördeki en yüksek KALİTE’yi sağlamak amacıyla çok özel tedbirler ve uygulamalarla çalışmaktadır.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ                                                                                                                               

Hizmet yerimizin imkanlarının ilgili Türk standardı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir.

ISO 9001

Sağlam temellere oturmuş bir yönetim sistemi ve düzenli işleyen bir yapıyı, kayıtların düzenli takibi ile, proseslerinin verimliliği ve sürekli gelişimi ile desteklemekteyiz.

ISO 22000

Dünya çapında güvenli gıda tedarik ederek, gıda güvenliğini sağlama en büyük amaçlarımızdandır.

ISO 14001

Kuruluşumuzun çevre performansını değerlendirmek amacıyla, çevreyle ilgili faaliyetler gözden geçirilip değerlendirilmektedir.

OHSAS 18001

Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği performanslarını değerlendirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği “gözden geçirmelerinden“ ve “tetkiklerinden” geçmektedir.  TSE 2024 SAKARYA GIDA 9001-2200-14001-45001 2023